Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Kinderen gaan rekenen deel:
Tussendoelen en interventies
Deelgebied 1.


Ordenend handelen

Deelgebied 2.

Oriƫntatie in ruimte en lichaamDeelgebied 3.

Oriƫntatie in de tijd
Deelgebied 4.

Meten en meetkunde

Deelgebied 5.

Tellen

Deelgebied 6.

Bewerkingen


Deelgebied 7.

Cijferkennis


In de deelgebieden vindt u de volgende onderdelen: Let op dit zijn geen links
1.1 Correspondentie
1.1.1 Uitleg
1.1.2 Kleuterklas
1.1.3 Eerste klas en tweede klas
1.2 Seriatie (ordenen naar eigenschap)
1.2.1 Uitleg
1.2.2 Kleuterklas
1.2.3 Eerste klas en tweede klas
1.3. Classificatie
1.3.1 Uitleg
1.3.2 Kleuterklas
1.3.3 Eerste klas en tweede klas
1.4. Conservatie
1.4.1 Uitleg
1.4.2 Kleuterklas
1.4.3 Eerste klas en tweede klas

2.1 Uitleg
2.2 Kleuterklas
2.3 Eerste klas en tweede klas

3.1 Uitleg
3.2 Kleuterklas
3.3 Eerste klas en tweede klas

4.1. Maatbegrip
4.1.1 Uitleg
4.1.2 Kleuterklas
4.1.3 Eerste klas en tweede klas
4.2. Meten
4.2.1 Uitleg
4.2.2 Kleuterklas
4.2.3 Eerste klas en tweede klas
4.3 Meetkunde
4.3.1 Uitleg
4.3.2 Kleuterklas
4.3.3 Eerste klas en tweede klas
5.1 Uitleg
5.2 Kleuterklas
5.3 Eerste klas en tweede klas
5.3.1 Akoestisch tellen
5.3.2 Synchroon tellen
5.3.3 Resultatief tellen
5.3.4 Verkort tellen
6.1 Uitleg
6.2 Kleuterklas
6.3 Eerste klas en tweede klas
6.3.1 Optellen en Aftrekken
6.3.1.1 Het splitsen van getallen
6.3.2 Vermenigvuldigen en delen
6.3.2.1 De weg naar het vermenigvuldigen
6.3.2.2Het delen
7.1 Uitleg
7.2 Kleuterklas
7.3 Eerste klas en tweede klas
7.3.1 Cijferkennis
7.3.2 De plaatswaarde van de getallen
7.3.3 Positioneren op de getallenlijn