Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Hoofdmenu Openingspagina:

  Onder het item contact, nieuws vind je de veranderingen en aanpassingen.

bvs


                          

info


 

2 Didactiek van het rekenen                  
                     Tuledoelen 
Verdieping van de leerstof 1

 

Algemeen
Mesolijnen van de kleuterklas Mesolijnen van 1/2 Mesolijnen 3/4 Mesolijnen 5/6
Kerndoelen rekenen Kerndoelen algemeen

Klklas1

klklas2

klas1

klas2

klas3

klas4

klas5

klas6

Klassen en doelen

Jaarbeeld

kleuterklassen

Jaarbeeld

algemeen

Jaarbeeld

algemeen

Jaarbeeld

algemeen

Jaarbeeld

algemeen

Jaarbeeld

algemeen

Jaarbeeld

algemeen

Activiteitenlijst Periodes Periodes Periodes Periodes Periodes Periodes
Doelenoverzicht Individuele leerlijn
Rekenen in beweging
Bewegen Uitgangspunten Differentieren  Oefenuren   Werkbladen    Rekenproblemen

Schriftelijk werk

Temperament
leerlijnen

Leerlijnen in vogelvlucht
vogel

Referentieniveaus

groepsplannen
groepsplan

Leerstofkaarten
Leerlijnen per domein

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlijnen in vogelvlucht geven een beeld
van de onderdelen die in een jaar voorbij komen.
Ze zijn geordend in de verschillende domienen:
Getallen
Bewerkingen
Meten,tijd en geld
Meetkunde
Breuken, procenten, kommagetallen
Tabellen en grafieken
Oefenen, automatiseren
De leerstofjaarkaarten
geven een beeld van de leerlijn binnen
de vrijeschool.
Elke onderdeel van deze leerlijn is uitgewerkt
met mogelijke werkvormen en tips..
Voor het hele onderwijs is hierin vastgelegd
wat leerlingen moeten kennen en kunnen
op het gebied van rekenen/ wiskunde.
Het gaat om basiskennis en -vaardigheden
die voor alle leerlingen van belang zijn.
Tule-doelen In het project Tussendoelen & leerlijnen
(TULE) van SLO
zijn de kerndoelenvan alle leergebieden uitgewerkt.
Het is een handreiking aan leraren
Met TULE biedt SLO scholen/leraren een beeld
wat er onder de globale
kerndoelen verstaan kan worden.
Het geeft zicht op de manier waarop bij ieder kerndoel
de inhouden (kennis en vaardigheden) en activiteiten
kunnen worden verdeeld over de groepen 1 tot en met 8.
.