koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Vermenigvuldigen en delen met breuken

 


Vermenigvuldigen en delen met breuken

Spel zie hier    knop

Vierkantmodelknop

Breuken als     knopAREB
Rekenen
en bewegen

literatuur
Literatuur

rekenlogoVerdieping
Breukenelastiek


RIB
verhoudingen 

    verhoudingen
    verbanden
    getallenVanuit de beweging

Wanneer gehele getallen operator zijn kunnen we de opdrachten op de getallenlijn weergeven.

breukenrij

 

4 x ¾ We kunnen op deze manier ook breukrijen laten lopen.

Overige activiteiten

Beginnend met gehele getallen als operator

Daarna de breuk als operator De som op kunnen lezen. (1/2 x ¾, ½ keer ¾ deel).
(4: ½, 4 verdeeld over een half).

Wat staat er, welk verhaal hoort er bij?
½ keer (deel van) ¾ pizza.

4 liter verdeeld over een halve fles.
Wat zit er in een fles?
Kun je dat tekenen?
Teken eens een fles van 1 liter daarnaast.
Kun je dat uitrekenen? (Zoekend naar formele oplossingsmethoden).

Natuurlijk wordt de oplossingsmethode snel verkort totdat de kinderen de sommen uit kunnen rekenen.

Het blijft van groot belang dat de link naar de realiteit steeds weer gemaakt wordt.
Voor een weg naar delen en vermenigvuldigen zie: Rekenen in Beweging blz. 206 voor x en 215 voor : Werken vanuit het vierkantsmodel zie li kolom