Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
verdieping deel:

 

Het breukenelastiek.Peter Landweer heeft een manier ontwikkeld en uitgewerkt waarbij gebruik makend van een elastiek de dubbele getallenlijn beleefbaar gemaakt kan worden.

 

Met een wit elastiek met daarop een (lineaire) markering, kan elke gewenste breukverdeling of procentenverdeling op een strook aangebracht worden.

 Rek het elastiek zover op dat het begin- en eindpunt van de strook (kassarol) samenvallen met het begin en (bijv.) het einde van het zevende stuk van het elastiek. Markeer nu de stukken van1/7 op de strook.

Zo kun je ook laten zien dat 2/3 = 4/6 = 10/15 etc. Eerst verdeel je n.l. de strook in drieën, dan in zessen of in vijftienen. In alle genoemde gevallen zal steeds eenzelfde deel van de hele strook aangegeven worden. Later kun je hierop terug komen als de regels voor het gelijknamig maken bij optellen, aftrekken en delen ‘ontdekt’ worden.

 

Je kunt met zo’n elastiek ook een  ‘%-meter’ maken. Daartoe breng je op het elastiek een 10 (100) schaal aan. Rek je het elastiek nu langs een strook uit zodat de volle lengte overeen komt met 100, dan is direct af te lezen met hoeveel % een deel van die strook overeen komt.

 

Je kunt zelf zo’n breukenelastiek maken door er aan de uiteinden knopen in te leggen (dan kun je het beter vasthouden). Daarna bevestig je het tijdelijk 5 X uitgerekt op een tafel. En zet nu, vanaf een gekozen beginpunt, om de 4,0 cm een streepje . (noteer bij streepje 0, 10, .. etc. het getal). Zorg dat je elastiek tijdens het markeren totaal niet verandert van lengte. (gebeurt dat wel dan is het daarna waardeloos.) Je hebt nu een soort rekbare liniaal gemaakt met een variabele schaalverdeling erop. Daarmee kun je elke lengte ‘naar verhouding’ verdelen.

 

 

breukenelastiek 

Laat eens zien dat 3/8 groter is dan 1/4. Kun je ook zien hoeveel het precies groter is?

 

breukenelastiek

Dat was slim bekeken: 1/4 kon op de verdeling in achten ineens afgelezen worden. Het ging immers bij 1/4 om vier gelijke delen! Het verschil zie je nu ook in één oogopslag: 1/8.