koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Breuken Optellen en aftrekken van breuken:

 


Optellen en aftrekken van breuken

Spel zie hier    knop

Vierkantmodelknop

Breuken als     knop

AREB
Rekenen
en bewegen

literatuur
Literatuur

rekenlogoVerdieping
Breukenelastiek


RIB
verhoudingen 

    verhoudingen
    verbanden
    getallen

Vanuit de beweging

Datgene wat als som gegeven wordt kan uitgebeeld worden op de getallenlijn. Daarbij is het belangrijk dat de getallenlijn wel verdeeld is in delen. (Bijvoorbeeld: wanneer we een som met achtsten en zestienden maken, dan moet de lijn in zestienden verdeeld zijn). Voorbeeld:

Natuurlijk is het werken op deze manier beperkt. Voor sommige leerlingen geeft het echter een beeld van de bewerking.

breukenlijn

Overige activiteiten

In dit deel wordt datgene wat vanuit het handelen, vanuit verhalen, vanuit waarnemingen in de vierde klas is gedaan, op formeel niveau uitgewerkt.

Nog steeds geldt eigenlijk de weg:

1. Oplezen van de opgave.

2. Kun je er een verhaal bij maken?

3. Kun je dat verhaal tekenen?

4. Kun je de som tekenen? (getallenlijn)

5. Wat moet je doen om de som uit te kunnen rekenen (gelijknamig maken van een of beide breuken, bij aftrekken soms een hele tot breuk maken).

6. Kun je de uitkomst eenvoudiger opschrijven (vereenvoudigen, de helen uit halen)?

7. De weg naar de oplossing wordt steeds meer verkort.