koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Breuken Naam geven aan de breuken:

 

 

Naam geven aan de breuken


Spel zie hier    knop

Vierkantmodelknop

Breuken als     knop

AREB
Rekenen
en bewegen

literatuur
Literatuur

rekenlogoVerdieping
Breukenelastiek


RIB
verhoudingen 

    verhoudingen
    verbanden
    getallenVanuit de beweging

Spelen waarbij de kinderen zaken moeten verdelen, b.v.: Het verdelen van de kinderen in de klas.
Het eerlijk opdelen staat hier centraal.

 

 

 

 

 

Het symbool uitvinden De notatie van breuken kan op verschillende manieren gebeuren. Een aardige ontdekking van kinderen, die aan een vierkante tafel zittend, met z'n zevenen drie pannenkoeken moesten verdelen. De situatie werd aldus in twee stappen gesymboliseerd Als er een pizza ligt krijgt ieder en stukje. Liggen er drie pizza’s dan krijgen allen drie stukjes:

 

naam geven aan een breuk

Overige activiteiten

Meegenomen vruchten, pizza’s, taarten maar ook rolletjes met koekjes enz. worden verdeeld.

Echter, we kunnen ook al gaan werken met getallen. De helft van 40. Het kwart van 20.

Vanuit de gesproken taal en concrete situaties kunnen we de breuk al als operator gebruiken. “ Neem het derde deel van die 12 boeken.”
De kinderen tekenen deze verdelingen in hun schrift en leren daarbij de: wijze waarop men een breuk in de taal verwoordt. wijze waarop de breuk geschreven kan worden.

 

Aantal delen.                                 1                                                      ____

Grootte van de delen.                      3