koplogo

                                   Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Rekenvoorwaarden Volgordebegrippen:
                                  Begeleidingsdienst voor vrijescholen                                      P. van Meurs

 


Volgordebegrippen

Rekenvoorwaarden kleuterklas Sondoorkijkje

Tellen tot 10 Son Rekenvoorwaardendoorkijkje

Tellen en doen A. Zwart doorkijkje

A. zwart Rekenvoorwaardendoorkijkje

literatuur doorkijkjevensterdoorkijkje in de klas volgordebegrip
literatuur
Literatuur


Kinderen gaan
Rekenen
KGR

logorib
Rekenen
in bewegingVolgordebegrippen

Volgordebegrippen zijn handelingen die opeenvolgend gebeuren. Ze worden beleefd vanuit eigen handelingen, bijvoorbeeld: als ik op school kom ga ik eerst ......, en dan .......

Volgordebegrippen zien we in het ritme, de ruimte, de tijd.

Vanuit de praktijk: Ritme:

doorkijkjeHoor je het belletje luiden, wat heeft dat te beduiden, dat we uit gaan rusten. Ik stootte per ongeluk tegen het belletje, waarop een paar kinderen onmiddellijk in de kring gingen zitten. ‘Nu al?’ zei een kind. (Het was pas 9 uur). Ruimte: Een rij maken van (gekleurde) blokjes.

doorkijkjeVraag: wat is het voorste blokje? (achterste, middelste). Kun je het voorste achteraan zetten? En het achterste vooraan? En het rode in het midden? Enz.

doorkijkjeTijd: ‘Als we .... en .... en..... gedaan hebben, komt mama” Je kunt een week en/of een verjaardagskalender maken. Als de wijzer boven staat, is het ruiltijd.

Wat kunnen we doen om bewustzijn hiervoor te helpen ontwikkelen?

Het hanteren van het al genoemde vaste dagritme, waarbinnen de inhoud wisselend is en aansluit op wat er in de natuur en in het jaar aan feesten en vakanties gebeurt.