koplogo

                                   Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Rekenvoorwaarden vergelijkingsbegrip:
                                  Begeleidingsdienst voor vrijescholen                                      P. van Meurs

 


Vergelijkingsbegrip

Literatuur

Rekenvoorwaarden kleuterklas Sondoorkijkje

Tellen tot 10 Son Rekenvoorwaardendoorkijkje

Tellen en doen A. Zwart doorkijkje

A. zwart Rekenvoorwaardendoorkijkje

vensterdoorkijkje in de klas vergelijkings-begrip

literatuur
Literatuur


Kinderen gaan
Rekenen
KGR

logorib
Rekenen
in beweging

10) VERGELIJKINGSBEGRIP

De vergelijking vanuit bv. voorwerpen die hetzelfde heten en toch verschillend eruit kunnen zien, zoals bv. schelpen, vruchten, groenten, bloemen enz.

Ook gepaarde tegenstellingen vallen hieronder, zoals: ver/dichtbij; veel/weinig; groot/klein; dik/dun.
Matchen is ook een ervaring die leidt tot een tellen per één. Worden twee hoeveelheden gematched en blijft er precies één over, zal een kind bij de vraag: "zijn het er evenveel?" spontaan antwoorden: "Hier is er eentje meer" Het per één tellend bepalen van een hoeveelheid, is zo in te leiden.
Geleidelijk gaan kinderen ook op mentaal niveau vergelijken.
Dit vergelijken van begrippen kan soms een cognitief conflictje opleveren. Zo is de oudste kleuter meestal niet ook de langste, of blijkt het grootste snoepje niet ook het lekkerst te zijn. Tot de vergelijkingsbegrippen horen dus ook de gepaarde tegenstellingen: ver/dichtbij, groot/klein, veel/weinig, ...

Vanuit de praktijk:

doorkijkjeDe dobbelsteen gooien en bv.: de vier stippen die je gooit, kun je die ook anders tekenen?

Wat kunnen we doen om bewustzijn hiervoor te helpen ontwikkelen?

Alert zijn op situaties wanneer dit begrip opduikt in de belevingswereld van de kleuters.