koplogo

                                   Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Procenten getallenlijn:
                                  Begeleidingsdienst voor vrijescholen                                      P. van Meurs

 


Relatie procent breuk getallenlijn verhouding


AREB
Rekenen
en bewegen

literatuur
Literatuur

rekenlogoVerdieping
Breukenelastiek


RIB
verhoudingen 

 

rib
Procenten

   verhoudingen
    verbanden
    getallen


Na deze concrete toepassing en het grote onderzoek werken we toe naar het formele rekenen rondom procenten.

Alles wordt duurder en de broeken in deze zaak zijn in twee jaar gemiddeld 25% duurder geworden.

Karel koopt zijn favoriete broek en moet daar 75€ voor betalen.

Wat was de prijs van de broek 2 jaar geleden?
Via de dubbele getallenlijn kunnen we op dezelfde manier te werk gaan zoals boven beschreven.

dubbele getallenlijn

 

 

Aan de bovenkant van de lijn staan de procenten, de onderkant geeft het bedrag weer. Laat de kinderen eerst schatten voordat het bedrag berekend wordt.