koplogo

                                   Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
procenten Toepassen:
                                  Begeleidingsdienst voor vrijescholen                                      P. van Meurs

 

Rekenen toepassen met procenten
AREB
Rekenen
en bewegen

literatuur
Literatuur

rekenlogoVerdieping
Breukenelastiek


RIB
verhoudingen 

 

rib
Procenten

   verhoudingen
    verbanden
    getallen

Men kan daar gebruik maken van de situaties zoals deze zijn weegegeven op pagina 4

Met de klas kan men via krantenknipsels werken aan procenten door allerlei situaties die daar weergegeven staan, uit te werken in prijzen, middels de aangegeven modellen.

Men kan natuurlijk ook werken aan folders waarin artikelen staan geprijsd en waarop kortingen worden aangeboden.
Interessanter wordt het voor kinderen wanneer ze zelf grafieken mogen maken aan de hand van metingen die ze zelf verricht hebben.

Een aantal kinderen telde het aantal mensen dat in een uur door de Leidsestraat liep.
Rood vrouwen/ geel mannen/ paars kinderen.
Vervolgens berekenden de kinderen hoeveel procent van de totale mensenmassa de groepen vertegenwoordigden. De grafiek hiernaast zou het antwoord kunnen zijn.

                                 leidsestraat

 

Een groep kinderen gaat naar een Italiaans restaurant
en telt gedurende een uur hoeveel pizza’s er worden verkocht
en de aantallen van een bepaalde soort
en geven dit in een grafiek weer,
die vervolgens wordt omgezet naar een procentendiagram.

In Rekenen in Beweging staat een aantal voorbeelden aangegeven (potlodendoos).

Na deze concrete toepassing en het grote onderzoek werken we toe naar het formele rekenen rondom procenten