koplogo

                                   Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Procenten Modellen:
                                  Begeleidingsdienst voor vrijescholen                                      P. van Meurs

 

Modellen en procenten

Het breukenelastiek


AREB
Rekenen
en bewegen

literatuur
Literatuur

rekenlogoVerdieping
Breukenelastiek


RIB
verhoudingen 

 

rib
Procenten

 

    verhoudingen
    verbanden
    getallen
Visueel maken van de breuken door het gebruik van verschillende modellen.

• Meetkundige figuren (rechthoek, cirkel, driehoek e.d.). De kinderen geven bijvoorbeeld in cirkeldiagrammen een deel aan.

 

                                                    Cirkelmodel              staafmodel

• De getallenlijn. Het springen op de getallenlijn is een voorbereiding op het vermenigvuldigen van breuken. Van daaruit aan het werk met de dubbele getallenlijn.

• De dubbele getallenlijn. Een goede maar ook bijzondere ingang tot deze dubbele getallenlijn biedt het breukenelastiek

• De verhoudingstabel. Bij veel procentenopdrachten in toepassingssituaties kunnen de kinderen de verhoudingstabel als model inzetten. Zowel bij de dubbele getallenlijn als wel bij de verhoudingstabel voorkomen we dat de kinderen altijd terug gaan naar de 1% en van daaruit gaan rekenen.