koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Procenten Visualiseren:

 

Visualiseren van procentenAREB
Rekenen
en bewegen

literatuur
Literatuur

rekenlogoVerdieping
Breukenelastiek


RIB
verhoudingen 

 

rib
Procenten

   verhoudingen
    verbanden
    getallenVanuit het handelen

We laten kinderen ervaren wat procenten zijn door bijv. een kind honderd passen te laten maken op het plein. Op de helft en op de kwarten van de afstand (dus 25, 50, 75 en 100 ) legt hij zakjes neer.

De hele afstand is 100 stappen,
het ½ deel is 50 passen.
Het 1/100 deel is één stap.

Op deze manier maken we de procenten beleefbaar. Dat wat we hier doen kan getekend worden in het schrift, door het model van de dubbele getallenlijn te gebruiken.

 

Vanuit realistische contexten kunnen procenten bekeefbaar gemaakt worden.

Overige activiteiten

Ook kan men aan de hand van geld hetzelfde beleefbaar maken wat hiernaast uitgewerkt is op bewegingsgebied.

100€ cent is 100 %,
Hoeveel is dan 50 €cent? 100€ cent is 100 %,
Hoeveel €cent is 25%?
Dit kan vervolgens getekend worden met behulp van het model van de dubbele getallenlijn.

dubbele getallenlijn

 

De stap hierna kan zijn dat men 100% gaat zien als totaal.
Dus bijv. 100% is € 244,-
Hoeveel is dan 25 %? •

Ook kan men hier de koppeling gaan leggen met breuken en decimale breuken.
50 van de 100
50%
0,5
1/2

 

 

 

Van oudsher werd rente gekoppeld aan de standaard van 100. In een proces van eeuwen- wat oorspronkelijk een afkorting van ‘per 100’evolueerde tot het symbool dat nu nog bekend is %. Wellicht dat het daarom belangrijk is om uit te gaan van de verhouding 1 op 100