koplogo

                                   Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Procenten Kennismaking:
                                  Begeleidingsdienst voor vrijescholen                                      P. van Meurs

 


KennismakingAREB
Rekenen
en bewegen

literatuur
Literatuur

rekenlogoVerdieping
Breukenelastiek


RIB
verhoudingen 

rib
Procenten

   verhoudingen
    verbanden
    getallenWe gaan met de kinderen ordenen waar de procenten precies gebruikt worden.

Procenten kunnen worden aangeboden in twee vormen:
- De relatie deel/geheel komt in deze vorm uitdrukkelijk naar voren. Het betreft situaties waarin sprake is van samenstellingen van twee of meer delen.

Te denken valt aan
verkiezingsuitslagen,
mengverhoudingen,
samen¬stellingen van …… enz.

Voorbeelden van deel/geheel. Deze zijn allen om te zetten naar de directe klassensituatie of thuissituatie.
- mengsels;
- verkiezingen/opiniepeilingen;
- goedscores bij toetsen;
- bevolkingssamenstelling;
- gezinsuitgaven;
- kansen.
- De toename of afname ten opzichte van het geheel (100%).

We kunnen daarbij bijvoorbeeld denken aan korting, prijs¬stijging, rente.

Voorbeelden van geheel plus of min deel. Deze zijn allen om te zetten naar de directe klassensituatie of thuissituatie.
- mengsels;
- prijsverhoging;
- prijsverlaging;
- bevolkingsgroei;
- bevolkingsafname;
- rente.

Daarnaast onderzoeken we samen hoe ze afgebeeld worden. Het zoeken naar allerlei vormen die percentages weergeven. Laat vooral de kinderen zoeken.
Tevens is dit een uitstekende wijze om verbanden te leggen met grafieken en verhoudingen.