koplogo

                                   Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Procenten algemeen:
                                  Begeleidingsdienst voor vrijescholen                                      P. van Meurs

 


Algemeen


AREB
Rekenen
en bewegen

literatuur
Literatuur

rekenlogoVerdieping
Breukenelastiek


RIB
verhoudingen 

rib
Procenten

   verhoudingen
    verbanden
    getallen
Procenten

Het kan niet anders worden gezien dan dat de leerlijn procenten in samenhang staat met de leerlijnen breuken en verhoudingen. Immers bij het inzicht krijgen in procenten en het rekenen met percentages wordt in grote mate gebruikgemaakt

Met behulp van procenten kunnen situaties of gegevens verhoudingsgewijs worden vergeleken. Via procenten worden die verhoudingen op 100 genormeerd. (Procent betekent letterlijk 'per 100').

Procenten kunnen worden aangeboden in twee vormen:

-De relatie deel/geheel komt in deze vorm uitdrukkelijk naar voren.
Het betreft situaties waarin sprake is van samenstellingen van twee of meer delen.
Te denken valt aan verkiezingsuitslagen, mengverhoudingen, samen¬stellingen van …… enz.

- De toename of afname ten opzichte van het geheel (100%).
We kunnen daarbij bijvoorbeeld denken aan korting, prijs¬stijging, rente.