koplogo

                                   Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
kommagetallen spel1:
                                  Begeleidingsdienst voor vrijescholen                                      P. van Meurs

 


Kommakaart en Groter kleiner

AREB
Rekenen
en bewegen

literatuur
Literatuur

rekenlogoVerdieping
Breukenelastiek


RIB
verhoudingen 

rib
Kommagetallen  

    verhoudingen
    verbanden
    getallen

Komma Kaart

Het spel bestaat uit twee dobbelstenen (zelf maken).

Een rode voor de gehele en een blauwe voor de decimale getallen. De dobbelstenen worden geworpen, komt (bijvoorbeeld) rood op 4 en blauw op 6 dan staat daar het getal 4,6
Tevens bestaat het spel uit een vijftigtal kaarten waarop decimale getallen vermeld staan.
Deze kaarten kunnen willekeurig gemaakt worden van 0,1 (een paar daarvan) 0,4 maar ook 5,2 of 2,4. Elke speler krijgt zeven kaarten.
De dobbelstenen worden geworpen. Degene die het geworpen getal kan maken door een aantal kaarten neer te leggen die tezamen het gegooide getal vormen, krijgt voor elke kaart een punt.
Daarna vult hij zijn kaarten weer aan en degenen die het niet konden mogen een extra kaart voor de volgende worp nemen.

Groter-kleiner

Het spel wordt met twee spelers gespeeld. Beide spelers zetten hun pionnen op de donker gemaakte figuren aan de twee uiterste zijden van het speelveld. Op een munt worden twee stickers geplakt met daarop GROTER en KLEINER.

De munt wordt geworpen. Bij groter moet de pion of beter gezegd een van de pionnen naar een veld geschoven worden dat groter is dan het veld waarop de pion staat.

Wie bereikt met zijn vier pionnen de overzijde? Regels:

* Er mag alleen op de volgende manier verplaatst worden: * Je moet zetten, ook al betekent dat, dat je iemand achteruit moet plaatsen.
*Je mag niet op het veld komen waar al een ander staat.