koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag

Kommagetallen

 

omzetten:

 

Breuken omzetten in kommagetallen.

AREB
Rekenen
en bewegen

literatuur
Literatuur

rekenlogoVerdieping
Breukenelastiek


RIB
verhoudingen 

rib
Kommagetallen  

    verhoudingen
    verbanden
    getallen

Vanuit de beweging

Hier kan in de ruimte of op papier de relatie gelegd worden tussen breuk en decimale breuk.

We kunnen daarin direct de dubbele getallenlijn mee laten spelen.

Overige activiteiten

Door gewone staartdelingen uit te laten voeren kunnen we komen tot het bijbehorende kommagetal

7/ 1,0000000 \0,1428

0 10 7 30 28 20 14 60 56 4 enz . deling

 

Laten we ook een breuk als 25/43 omzetten?

Als we dat doen als een rekenoefening, dan moeten we de kans waarnemen om een schatting te laten maken. Wat moeten de kinderen dan doen?

Eerst inzien dat bijvoorbeeld

25/43 > 25/50 = 1/2 = 0,5.

Of preciezer: 25/43 > 25/45 = 5/9 = 0,555555.

Leer kinderen het afronden van getallen.