koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Kommagetallen Vermenigvuldigen:

 

Verkennen van eigen¬schappen, voornamelijk 10x, 100x, en:10, :100. De analogie met gehele getallen wordt als ondersteuning aangeboden.

Rekenen in Beweging Hoofdstuk decimale breuken, procenten en verhoudingen.AREB
Rekenen
en bewegen

literatuur
Literatuur

rekenlogoVerdieping
Breukenelastiek


RIB
verhoudingen 

rib
Kommagetallen  

    verhoudingen
    verbanden
    getallen

Rekenen in de ruimte

De kinderen staan opgesteld naast elkaar en doen de oefening die in het eerste blok is weergegeven (klik hier ).
Een beweging per positie (bv springen bij duizendtallen)

Vervolgens staan de kinderen de kinderen op een rij en klappen en stampen op het getal.

De kinderen verplaatsen bij verm. of delen.

De kinderen laten weer de klappen en stampen horen.

beweging en positie

Overige activiteiten

We kunnen hier zo werken dat de activiteiten kunnen leiden tot het ontdekken van de rekenregels . Bijvoorbeeld:

10 x €3,75 = €37,5

€122,5 : 10 = €12,25

Wat gebeurt hier? Bedenk in deze voorbeelden dat de kennis van geldbedragen enorme steun kan bieden, als de rekenregels nog niet opgemerkt zijn.
10 x 3 € is 30 €.
10 x 75 €cent is 7 € en
10 x 5 €cent is 50 €cent) 7 €50.
Samen 37 €50, of € 37,50.

Zoals al gebleken is vormt de komma een vaste grens tussen gehele getallen en breuken. Deze grens verschuift niet ( de komma verschuift dus niet.)

Het getal schuift voorbij de komma al naar gelang gedeeld of vermenigvuldigd wordt met tientallen.

De kinderen kunnen dit oefenen door een strook waar een getal op staat te laten schuiven voorbij de komma.