koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Kommagetallen Optellen en aftrekken:

 


Uitvoeren van eenvoudige berekeningen als optellen, aftrekken en het verschil bepalen.

AREB
Rekenen
en bewegen

literatuur
Literatuur

rekenlogoVerdieping
Breukenelastiek


RIB
verhoudingen 

rib
Kommagetallen  

    verhoudingen
    verbanden
    getallen

Vanuit de beweging

Men zou ( wanneer de tijd het toelaat) hier kunnen werken aan het springen van het ene getal naar het andere om zodoende een reëel beeld van de afstand te krijgen.

1 Optellen

getallenlijn kommagetallen

 

2. Verschil bepalen

aftrekken kommagetallen

 

 

 

Eenvoudige spelen Klik hier 1 knop rekenen en bewegen

Eenvoudige spelen Klik hier 2 knop rekenen en bewegen

Overige activiteiten

Aan de hand van kassabonnen worden nu de optellingen geoefend. Daarbij wordt het juist onder elkaar plaatsen van de getallen t.o.v. de kommalijn geoefend. Exactheid en netheid zijn hier van groot belang.

  1. Mogelijke stappen.

  2. Hoe ging het optellen ook weer.

  3. Welke som staat er geschreven, kun je hem lezen?

  4. Breng de som in een context.
  5. Zet de som onder elkaar.

  6. Wat komt er bij benadering uit.(laat kinderen hun schatting verantwoorden).

  7. Som uitrekenen.

  8. Ditzelfde met aftrekken.

 

stop

Op school hoor je nogal eens het getal 425,12 uitspreken als ‘vierhonderdvijfen-twintig komma twaalf honderdsten’. Dat is een manier om te laten zien dat je weet over de waarde van de cijfers achter de komma. In een didactische context dus vierhonderdvijfen¬twintig kommatwaalf honderdsten, of vierhonderdvijfen¬twintig twaalf honderdsten.

Maar neem nu eens het bedrag f 425,12. Dat spreek je natuurlijk heel anders uit:
425 EURO 12.
Of 425 EURO 12 cent.
Of 42512.
Of 425 komma 12.