Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Onderdeel deel:
Kinderen gaan rekenen


HOOFDSTUK 1

Achtergronden


HOOFDSTUK 2

RekenproblemenHOOFDSTUK 3

De leeromgeving


HOOFDSTUK 4

Het maken van een protocol rekenproblemen


HOOFDSTUK 5

Beginnende gecijferdheid; tussendoelen en interventies


HOOFDSTUK 6

Didactiek en signaleren


In de volgende kolommen vindt U de hoofdstuk indeling. Alleen de blauwe items zijn links naar volgende pagina's


1.1 Van vermogen naar vaardigheid

1.2 Het ontluikende denken en
de ontwikkeling van de rekenvermogens

2.1 Over vroege kenmerken van zorgkinderen

2.2 Rekenproblemen

3.1 Materialenlijst

3.2 Vraagstellingen
4.1 Een dilemma

4.2 Implementatie

4.3 De voorbeeld-protocollen

4.3.1 Toelichting kleuterklas

4.3.2 Toelichting eerste klas en tweede klas


Per onderdeel uitgewerkt.
Klik hier om naar het menu: Tussendoelen en interventies te gaan6.1 Rekendidactiek

6.2 Signaleren           
Volgdocumenten
      Kijkwijzers en Strategiekaart
Klik hier voor een inhoudsopgave kijkwijzers.
. .