koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Getalbegrip synchroon tellen:

 


synchroon tellen
   
Referentie getallen
   
Referentie verbanden

literatuur
Literatuur


KGR
Kinderen gaan
Rekenen


AREB
Rekenen
en bewegen

rekenkist
Rekenkist

rekenlogoVerdieping
Getallenlijnen

rekenenverdieping
Rekenen tot 20
Stappen

rekenenverdieping
Rekenen tot 20
Stappen

rib
Rekenproblemen 


Tijdens het bewegend rekenen wordt er geteld (de stappen) waarbij de bewegingen synchroon zijn aan het tellen

Vanuit het doen leren de kinderen het handelen aan het spreken te koppelen.

De leraar laat de klas vrijuit tellen. In allerlei bewegingsspelletjes, liedjes en versjes wordt het akoestisch tellen in relatie gebracht met resultatief tellen.

Rechthoekige toelichting:

 

 

 

• Materialen tellen (hardop)

• Materialen oppakken en verleggen (aan de hand van b.v. gezelschapsspelen).

• Materialen aanwijzen en tellen

• Met de ‘ogen’tellen De kinderen rijgen verschillende kettingen, waarbij met behulp van gekleurde kralen patronen zichtbaar worden

. Ordenen op soort/ serie.

 

Vanuit de verschillende rekenvoorwaarden zoals in de kleuterklas beschreven. De kinderen rijgen verschillende kettingen of leggen verschillende groepen, waarbij met behulp van gekleurde kralen, materialenpatronen en structuren zichtbaar worden

 

Middelen

Telmaterialen zoals kastanjes, steentjes maar ook b.v. de stenen in een muur of de ramen van de school.

Rekenkist als mogelijkheid om telmaterialen te ordenen en te bewaren.

Rekenwerkschriften gemaakt door de werkgroep rekenen in beweging.

 

Deze kunnen voor de kinderen aangeschaft worden. Ze kunnen echter ook ter inspiratie dienen om zelf materiaal voor kinderen te maken. Telplaten uit b.v. prentenboeken. RG04053