koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Bewerkingstekens Pijlentaal en rekentekening

 


Pijlentaal en rekentekening

   
Referentie getallen
   
Referentie verbanden

literatuur
Literatuur


KGR
Kinderen gaan
Rekenen


AREB
Rekenen
en bewegen

rekenkist
Rekenkist

rekenlogoVerdieping
Getallenlijnen

rekenenverdieping
Rekenen tot 20
Stappen

rekenenverdieping
Rekenen tot 20
Stappen

rib
Rekenproblemen 


Vanuit de beweging

Vanuit bewegingsoefeningen kan ook de pijlentaal worden aangelegd.

Een groepje kinderen staat aan een kant van de zaal. Een kind in de klas mag een pijl neerleggen in een bepaalde richting en geeft de groep een kaartje met een cijfer. Even zo velen als op het kaartje aangegeven staan lopen in de richting van de pijl weg.

De betreffende opdracht wordt verwoord. Zo kan optellen en aftrekken in pijlentaal worden

Overige activiteiten

Het rekenspel kan worden gespeeld door de pijlentaal te gebruiken als weegave van de acties.

Een kind staat op 4 en gooit 5 dus komt hij op 9 te staan.

Dit kan men in pijlentaal weergeven

Zo kan de pijlentaal worden gebruikt om rekenverhalen weer te geven, bewegingen op de getallenlijn, schattingen aan te geven, het verdelen van kastanjes duidelijk te maken enz. Pijlentaal is in die zin duidelijker dan de rekentekens. Pijlentaal geeft de actie beter weer.

 

KLik hier voor het rekenspel