koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Getalbegrip Akoestisch tellen:

 


Akoestisch tellen

   
Referentie getallen
   
Referentie verbanden

literatuur
Literatuur

KGR
Kinderen gaan
Rekenen

AREB
Rekenen
en bewegen

rekenkist
Rekenkist

rekenlogoVerdieping
Getallenlijnen


rekenenverdieping
Rekenen tot 20
Stappen

rekenenverdieping
Rekenen tot 20
Stappen

rib
Rekenproblemen 


In allerlei kringspelletjes, liedjes en gedichten wordt er gewerkt aan het akoestisch tellen, zodat de kinderen de naamgetallen leren kennen Bewegingsliedjes zoals De zevensprong Hoedje van papier.

De kinderen tellen de kinderen in de klas Al tellend ( de stappen) wordt er door de school gelopen.

Op allerlei manieren variaties bedenken om het tellen opnieuw te activeren. Dit maakt de weg naar het synchroon tellen open.

 

Zie ook kleuterklas knop rekenen en bewegen

 

Ditzelfde wordt gedaan door allerlei voorwerpen in de klas of de omgeving te tellen.