koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Schatten klas 4:

 


Schatten en schattend rekenen 4

literatuur
Literatuur


AREB
Rekenen
en bewegen


rekenkist
Rekenkist

rib
Schattend rekenen   
Vanuit de beweging


We kunnen datgene wat we gedaan hebben in klas 1 tot en met 3 nu toepassen op het gebied van de breuken.


We kunnen dus het positioneren op de getallenlijn met breuken oefenen.

 

   
Referentie getallen
   
Referentie verbanden

Overige activiteiten


Nu kunnen we schattend rekenen aan de verschillende cijferalgoritmen.
We leren kinderen hoe ze een dergelijke opgave schattend kunnen benaderen vanuit het afronden.


Bijv.         459 : 19
Afronden 460 : 20

        
  • : 2

Ongeveer 23
Het is aanbevelenswaardig om de kinderen eerst te laten schatten voordat ze cijferend uitrekenen

Ook de breuken bieden veel materiaal om te werken aan het schatten.

  • Wat denk je wat meer is 7 keer 1/2 pizza of 4 keer ¾

  • Hier heb ik een deel. Daar is het geheel. Welk deel is dat?