koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Schatten klas 3 en 4:

 

Schatten en schattend rekenen klas 3 en 4

literatuur
Literatuur


AREB
Rekenen
en bewegen


rekenkist
Rekenkist

rib
Schattend rekenen   
Vanuit de beweging:


Inschatten van de positie van getallen op de lege getallenlijn, op de rekenlijn.
Denk daarbij aan de plaatsbepaling op een steeds groter wordende lijn en met grotere getallen:

  • Waar ligt 25 op deze getallenlijn als daar 100 ligt?
  • Waar ligt 25 als daar 10 ligt?
  • Enzovoorts

We brengen kinderen er meer en meer toe om te verwoorden hoe ze het schatten hebben  aangepakt.

Vanuit het concrete inhoud inschatten:


Hoeveel flessen water passen er in die emmer.
Hoeveel zakken zand gaan er in de kruiwagen Hoeveel stenen hebben we ongeveer nodig.
Krijgen we die specie in een half uur verwerkt.
Zijn die balken lang genoeg enz enz


Buiten de rekenperiode kan er dus flink gewerkt worden aan het schatten

 

   
Referentie getallen
   
Referentie verbanden

Overige activiteiten:


We leren de kinderen wat afronden inhoudt.
Waar ligt een getal dichter bij±
Ligt 77 dichter bij de 80 of de 70?
Vanuit dit gegeven leren we de regels voor het afronden die nodig zijn bij het leren inschatten

Zo kunnen de kinderen hoofdrekenend schatten met mooie ronde getallen

  • 27 x 19  kan ongeveer ingeschat worden door te zeggen 30 x 20 is 600
  • Of nauwkeuriger 27 x 20 is 540

Het afrondend rekenen en het schatten kan goed geoefend worden aan het rekenen met geld.

  • Het snel kunnen zeggen wat het totaal bedrag ongeveer is.
  • Kijken of je genoeg geld bij je hebt om een aantal producten te kopen.
  • Even een kassastrook ongeveer narekenen.