koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Principe van vermenigvuldigen Modellen ter ondersteuning :

 

KGR
Kinderen gaan
Rekenen


AREB
Rekenen
en bewegen

rekenkist
     Rekenkist

verm
Vermenigvuldigen
      en tafel

 RIB
Tafeloefeningen  

rib
Rekenspelen  

rib
Bewegen 
Vanuit de beweging

In de eerste klas wordt zodoende op allerlei manieren gewerkt aan de tafels en het principe van vermenigvuldigen waarbij de beweging ten volle wordt benut.

Een kanttekening moet worden geplaatst over de zinvolheid van de bewegingen. De bewegingen moeten bijdragen tot het begrip van de tafels en het vermenigvuldigen of delen.

o kunnen sprongen op de getallenlijn bijdragen tot het tafelbegrip:

0 5 10 waar kom ik nu uit?

Ik maak 5 sprongen van 5 5x5= ?

Ook de relatie tussen twee rijen kan zo vanuit de beweging geoefend worden

0 10
10=1x10

0 5 10
10= 2x5

0 2 4 6 8 10
10=5x2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10= 10x1

   
Referentie getallen
   
Referentie verbanden

Overige activiteiten

Ook modellen kunnen er toe bijdragen dat kinderen het principe van de vermenigvuldiging leren kennen.

1. Natuurlijk tekenen we in eerste instantie wat er gedaan is. Ook kan er gewerkt worden vanuit opdrachten. Bloemen planten in bakjes die geordend zijn in een vierkantspatroon. Denk maar aan de eierdoos bij het zaaien van tuinkers. Of het aantal ramen in een flat enz

2. Het gelijk op laten delen van knikkers. B.v. in groepjes laten leggen, tekenen en vervolgens de som daarbij plaatsen, schrijven.

3. Opdrachten laten maken in het honderdrek waarbij het herhaald optellen de basis is waarop het vermenigvuldigen begrepen kan worden.

4. Het maken van gelijke sprongen op de getallenlijn of het tekenen van de patronen zoals die op de vorige bladzijde gegeven zijn met daarbij de getallen, dragen bij tot het begrip van de vermenigvuldiging.