koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Principe van vermenigvuldigen tafelrij bewegen :

 

KGR
Kinderen gaan
Rekenen


AREB
Rekenen
en bewegen

rekenkist
     Rekenkist

verm
Vermenigvuldigen
      en tafel

 RIB
Tafeloefeningen  

rib
Rekenspelen  

rib
Bewegen 

   
Referentie getallen
   
Referentie verbandenBewegend rekenen

Vanuit het bewegen worden verschillende rijen aangelegd. Deze rijen kunnen worden aangelegd vanuit de kring waarbij binnen een bepaald ritme de getallen gesproken worden zodat er een rij ontstaat. Dit hele proces staat beschreven in de reader: “ Rekenen en bewegen.

“ Het voorbeeld zoals dat is weergegeven bij de tafels kunnen we gebruiken om te komen naar het principe van het vermenigvuldigen door de kinderen steeds te vragen wat we gedaan hebben.

Hoeveel stappen hebben de kabouters nu gemaakt? Hoeveel keer heeft de rechterlaars in de modder gestapt? “5 keer””

Ze hebben 5 keer twee stappen gemaakt. 10=vijf keer 2 stappen

Even verder 10=5x2

Bijna tegelijkertijd 5x2 is 10

 

Vrijwel elke bewegingsoefening vraagt om een dergelijke reflectie, om het kind waar te laten nemen wat daar in de bewegingspool werkzaam is. •

Al datgene wat hier bewogen wordt kan in de klas worden afgebeeld op papier.

• Ook is het zaak dat de kinderen niet steeds in de een gezamenlijkheid spreken. Individueel werken of in groepjes is van groot belang.

Overige activiteiten

boertje

 

1. Vanuit de handeling van de beweging wordt afgebeeld wat er gedaan is totdat uiteindelijk de rij zichtbaar wordt, zo staat te lezen in het werken aan rijen en tafels. Voorbeeld rij van

2 Natuurlijk is het hier van belang dat we de beweging tekenen zoals hierboven, dat we de getalrijen opschrijven maar ook dat we reflecteren op wat er gebeurd is.

Eens per twee stappen horen we de klomp. “hoeveel keer hebben we de klomp gehoord?”

4 keer, 4 keer twee stappen enz

8=4x2 stappen.