koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Tafels Kwaliteiten 2:

 


KGR
Kinderen gaan
Rekenen


AREB
Rekenen
en bewegen

rekenkist
     Rekenkist

verm
Vermenigvuldigen
      en tafel

 RIB
Tafeloefeningen  

rib
Rekenspelen  

rib
Bewegen 

   
Referentie getallen
   
Referentie verbandenBewegend rekenen:

Naast het bewegend rekenen dat werkt op het structureren van de getallenwereld kan er op bewegingsgebied van alles gedaan worden wat te maken heeft met de vreugde in de rekenwereld. Kennen de kinderen de tafels redelijk en moeten ze geautomatiseerd worden dan zijn de rekenspelen zoals die in het boek :

Rekenen in Beweging opgesomd staan onder het hoofdstuk: Tafels, een goede vorm om de beweging tijdens het rekenen te handhaven.

Zie ook de reader:

Rekenen en Bewegen.
Uitgegeven door de Begeleidingsdienst voor vrijescholen

 

Overige werkvormen:

Vormen die bij kunnen dragen tot het begrip van de tafel en tafelrij kunnen natuurlijk ook op het honderdveld worden uitgebeeld. Ook hier is de wetmatigheid maar ook het werken met de tafels belangrijk . Het Honderveld voor tafels

In een latere klas kunnen de vormen van Schultze gemaakt worden waarbij vermeld dient te worden dat de kinderen geordend moeten kunnen werken. Wellicht is dit niet voor alle kinderen zinvol. Vierde klas

Cirkel van Schultze Het verdient natuurlijk geen betoog dat wanneer het principe van het vermenigvuldigen begrepen is, de tafels in allerlei situaties, rekensituaties, gebruikt worden om het rekenen aan concrete realistische situaties te oefenen. Men kan natuurlijk ook andere vormen bedenken.