koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Tafels en rijen Memoriseren en strategieen:

 

KGR
Kinderen gaan
Rekenen


AREB
Rekenen
en bewegen

rekenkist
     Rekenkist

verm
Vermenigvuldigen
      en tafel

 RIB
Tafeloefeningen  

rib
Rekenspelen  

rib
Bewegen 

   
Referentie getallen
   
Referentie verbanden

Boemtafel:

De kinderen moeten tellen. Ieder spreekt het volgende getal uit. Wanneer er een antwoord komt dat een bepaalde rij als uitkomst heeft, bijvoorbeeld 6 in de rij van drie, zegt de lln die aan de beurt is boem.
Ook wanneer het getal van de rij zelf voorkomt wordt er boem gezegd. Bijvoorbeeld op het getal 13

Allerlei bewegingsspelen zijn te bedenken waarbij de tafels en de tafelproducten gekend moeten zijn.
In het boek Rekenen in Beweging en in de reader Rekenen en bewegen zijn vele voorbeelden te vinden.

Rekenkaarten

 

Werken aan tafelstrategieën:

1. verdubbelstrategie 4x4=16 8x4 = 16+16=32

2. Halveerstrategie 10x9=90 5x9= helft van 90 dus 45

3. De ‘een keer meer’ en ‘een keer minder’ strategie 6x6= 5x6=30 +6 = 36 4x6= 5x6=30 min6 = 24

4. De verwisselstrategie 6x5 is gelijk aan 5x6

De tafels worden in de derde klas zodanig geoefend dat de kinderen zicht krijgen op de tafelproducten die uit het hoofd geleerd moeten worden.

1x6 weet je
2x6 verdubbel
3x6 leren of misschien weet je 6x3 of 3x3 en dat twee keer
4x6 een keer minder dan 5x
5x6 weet je
6x6 een keer meer dan 5x
7x6 leren
8x6 leren
9x6 een keer minder dan 10 x
10x6 weet je

De kinderen kennen in de derde klas alle tafels en rijen op rij /volgorde. In klas 4 de rijen door elkaar.