koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Tafles en rijen Bewustworden en memoriseren:

 

KGR
Kinderen gaan
Rekenen


AREB
Rekenen
en bewegen

rekenkist
     Rekenkist

verm
Vermenigvuldigen
      en tafel

 RIB
Tafeloefeningen  

rib
Rekenspelen  

rib
Bewegen 

   
Referentie getallen
   
Referentie verbanden

Bewegende werkvormen

Op allerlei manieren worden de onderlinge verhoudingen van de tafels met de kinderen bekeken en beleefd. Een voorbeeld tijdens het bewegen is b.v. het tafelconcert.

In het midden van de kring staat de teller; deze telt van 1 naar 100. In de kring daaromheen staat een groepje kinderen met triangels; de rij van 2, een groep met woodblocks; de rij van 3, een groep met stokjes; de rij van 4 enzovoort . Uiteindelijk staat er ook een kind met twee reusachtige bekkens; de rij van 10. De teller telt en elke keer als er een getal gesproken wordt uit de rij van een groep laat deze het getal met het muziek instrument horen.


1. Dit kan natuurlijk ook met allerlei bewegingsvormen geoefend worden.

2. Vervolgens hoort hier bij dat de volgende vragen geteld worden: Hoeveel keer heeft jouw instrument geklonken. Waar kwamen de rij van 4,5 en 6 samen? Enz

Overige werkvormen

Hier wordt getekend wat bewogen is in het bewegingsdeel.

Welke getallen zijn bevriend,
welke rijen staan alleen?
Er wordt gezocht naar regelmatigheden in de rijen. Zie daarvoor het document Rijen 2, over de tafels in de derde klas

Rijen 2
Paul van Meurs knop rekenen en bewegen

 

                       Klassenbeeld