koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Rijen en Tafels Bewust worden van rijen:

 

KGR
Kinderen gaan
Rekenen


AREB
Rekenen
en bewegen

rekenkist
     Rekenkist

verm
Vermenigvuldigen
      en tafel

 RIB
Tafeloefeningen  

rib
Rekenspelen  

rib
Bewegen 

   
Referentie getallen
   
Referentie verbandenBewegend rekenen

1. Op vier vlakken proberen we in de beweging de kinderen aan te spreken, vanuit motorisch vlak zoals hierboven in het kort beschreven.

2. Vanuit auditief vlak. Het duidelijk spreken van de rijen, het beleven van het ritme.

3. Op visueel vlak. De kinderen lopen b.v in de rij van vier in een vierkant

4. En op beeldend vlak. De beweging wordt in een context geplaatst zodat de kinderen de beweging zin kunnen geven. Na een korte tijd wordt dit beeld verlaten en de kinderen beleven de rij.

 


Op deze manier kunnen de optel en aftrekrijen tot 20 ook geoefend worden. Allerlei rekentekeningen kunnen deze ritmische structuren laten zien. Denk maar aan ramen in een bus. Of kersen aan twijgjes. Deze tekeningen kunnen de kinderen aangeboden worden. Even goed, zelfs beter is het, wanneer de kinderen deze tekeningen zelf maken

Werkvormen

2. Zichtbaar maken van ritmische structuren. Kan op allerlei manieren gedaan worden door b.v. kralen in patronen te rijgen.
   Twintigsnoer


Bogen/sprongen op de getallenlijn tekenen.


    Getallenboog


Ritmische getallenpatronen laten tekenen. Natuurlijk kunnen de kinderen met allerlei eigen producties komen die afgebeeld of uitgebeeld kunnen worden.

    3. De leerkracht zal allerlei verhalen vanuit een realistische context brengen waarin deze ritmische structuren aan de orde komen:
“………..Hansje kwam bij de rivier. Daar lagen allerlei stenen in een rijtje naar de overkant. Hij sprong elke keer over een steen en zo naar de overkant………….” Over het geheel genomen is de weg in de eerste klas: Handelend tafel verkennen. Tekenen wat gedaan is. Memoriseren wat opgeschreven is. Ofwel: De kinderen leren de tafels uit het hoofd.