koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Onderdeel deel:

 

KGR
Kinderen gaan
Rekenen


AREB
Rekenen
en bewegen

rekenkist
     Rekenkist

verm
Vermenigvuldigen
      en tafel

 RIB
Tafeloefeningen  

rib
Rekenspelen  

rib
Bewegen 

   
Referentie getallen
   
Referentie verbanden

Bewegen

We laten de kinderen zo bewegen dat de rijen langzaam tot fijne bewegingen gereduceerd worden en vervolgens geheel tot rust komen, zodat de kinderen de rijen bewegingsloos op kunnen zeggen.Natuurlijk gaan we uit van de in de eerste en begin tweede klas geoefende ritmische structuren. Vervolgens werken we aan het in beeld brengen van de kwaliteiten van de tafelrijen vanuit de beweging.

1. De kinderen stervormen laten lopen. 12 kinderen staan in een kring. Een lln vormt het beginpunt en houdt een bolletje wol vast. Bij de rij van 5 b.v. loopt een kind 5 kinderen verder terwijl hij het bolletje wol afrolt en dat aan het 5e kind geeft. Daarbij zegt hij: 5=1x5. Zo gaat het verder tot 12x5. \ster

Opengetallenlijn
Open getallenlijn2. Men kan deze kwaliteiten ook uitbeelden op een lijn tot 12 of 10. De kinderen lopen deze vorm dan als volgt. Men kan natuurlijk ook een tienverdeling maken. Ditzelfde kan gedaan worden op de open of gesloten getallenlijn. Het beeld is dan als volgt: \

Gesloten getallenlijn
Gesloten getallenlijn

Werkvormen

Als de kinderen de rijen getekend, bewogen en gesproken hebben laten we de rijen zo snel mogelijk vanuit het geheugen oefenen. Het spelelement blijft (vooral in de 1e klas) natuurlijk erg belangrijk. Ook het lied of het gedicht waarin deze rijen voorkomen kunnen hierin ondersteunend werken. De hiernaast afgebeelde bewegingsvormen worden door de leerlingen op papier getekend in het schrift. Elke stap wordt verbonden aan een tafelsom. De rijen worden wat verlaten en de sommen gaan een grotere rol spelen. Zo kan de vorm gelopen en getekend worden terwijl de tafel wordt gesproken en wel op twee manieren: 5=1x5 en 1x5=5 Dit kan men natuurlijk ook doen met hiernaast beschreven vormen. Pas op dat het maken van de vorm Niet boven het leren van de tafels komt te staan. Beiden staan centraal: Kwaliteit van tafels en Beheersingsniveau Deze vorm werkt alleen wanneer de sommen(tafels) daarbij uitgesproken worden.

ster met som