koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Onderdeel Item:

 

KGR
Kinderen gaan
Rekenen


AREB
Rekenen
en bewegen

rekenkist
     Rekenkist

verm
Vermenigvuldigen
      en tafel

 RIB
Tafeloefeningen  

rib
Rekenspelen  

rib
Bewegen 

   
Referentie getallen
   
Referentie verbandenrekenen

Vanuit het bewegen worden verschillende rijen aangelegd. Deze rijen kunnen worden aangelegd vanuit de kring waarbij binnen een bepaald ritme de getallen gesproken worden zodat er een rij ontstaat.

  1. Dit hele proces staat beschreven in de reader: “ Rekenen en bewegen.
  2. Daarnaast staan in deze reader een aantal verschillende vormen van bewegen.
  3. Tevens staat hierin vermeld wat men met de verschillende vormen van bewegen aanspreekt en kan bereiken. Rij aanleggen vanuit de beweging

Het gaat in dit proces om het beleven van de ritmische rij. (In een later stadium wordt dit beleven bewust gemaakt)

Vanuit het beeld kan een toegang tot deze beweging worden gemaakt. •
Al datgene wat hier bewogen wordt kan in de klas worden afgebeeld op papier. Ook is het zaak dat de kinderen niet steeds in de een gezamenlijkheid spreken. Individueel werken of in groepjes is van groot belang.

Voorbeeld van een openingsbeeld:
Een elfje loopt door de weide en plukt bloemen: Ze loopt op een paadje en doet elke keer een stapje van het paadje af om zodoende een bloem te kunnen plukken. Stap vooruit, stap zijwaarts, aansluiten. Daarbij tellen de kinderen en laten alleen het getal horen wanneer de bloem in de mand gelegd wordt. Zo komen ze tot de rij van drie. Als de kinderen de verbinding gemaakt hebben wordt het beeld verlaten.

Overige werkvormen

1. Vanuit de handeling van de beweging wordt afgebeeld wat er gedaan is totdat uiteindelijk de tafelrij zichtbaar wordt.
Voorbeeld rij van 2: De boer met zijn klomp


Ook kan het ritme getekend worden als ritmische structuren bijv: Zichtbaar maken van ritmische structuren. Dit kan op allerlei manieren gedaan worden door b.v. kralen in patronen te rijgen.
Boer met klomp
Alles wat in dit onderdeel besproken wordt kan met zien als een ontwikkeling doorgaand vanaf 1 tot en met klas 4.

Dus:
klas 1 hoofdzakelijk ritmisch
Klas 2: bewustwording
Klas 3: memoriseren en inzicht
Klas 4: verdieping
Echter ook binnen elke periode: van ritmisch werken naar bewustwording. Datgene wat in het groot als lijn te onderscheiden is, is ook binnen elke periode te onderscheiden