koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Rekenen tot 100 1000 Tellen en springen op de getallenlijn:

 


literatuur
Literatuur

logorib
Rekenen
in beweging

KGR
Kinderen gaan
Rekenen

rib
Rekenen tot 100   

rib
Bewegen 

knop
Rekenen
tot 100

rekenkist
     Rekenkist

   


Bewegend rekenen

Wederom laten we de kinderen op een eigen gevarieerde manier naar een getal springen.

We spreken met elkaar af dat een hup 10 (grote telrij) en een stap 1 (kleine telrij) vertegenwoordigt.

We moedigen natuurlijk aan dat de kinderen met eigen idee├źn naar voren komen.

Springen naar een getal onder de honderd.

33

 

terug

 

Later mogen de kinderen ook zelf variaties maken. Bijvoorbeeld sprongen van 5 of 25 maken al naar gelang deze het aangegeven getal kan vormen.

46

 

Het is maar een kleine stap naar het rekenen tot 1000.

 

De hier aangegeven stappen kunnen ook tot de 1000 worden uitgevoerd. Vervolgens worden de terlrijen daarnaast geoefend maar dan binnen het 10-tal 21-31-41-51 of 34, 44, 54 enz.

Overige activiteiten

1. Er wordt gewerkt aan het verschil tussen hoeveelheids getal en meet getal.

2. Op het honderdsnoer wordt geschat waar getallen liggen door er impulsief een wasknijper tussen de kralen te plaatsen.

honderdsnoer
Vervolgens wordt er met de kinderen gewerkt aan het tellen naar getallen onder de honderd met behulp van de kleine en grote telrij.
Er wordt zo gewerkt dat er met 10 en 1 geteld wordt maar ook met 5.
Niet te lang met dit model werken zodat de kinderen niet alles tellend doen.

3.In de klas hangt een honderdsnoer

stop

(kaartjes met getalsnamen daarop.
Let op als je gaat rekenen met deze lijn dat je de kaartjes omdraait zodat ze blanco zijn. Met naamgetallen kun je niet rekenen).

Kinderen tellen individueel, in tweetallen of in groepjes vanuit bepaalde getallen verder op dit snoer.
Dat wat in het bewegen uitgevoerd is kan ook verplaatst worden naar het tekenen op papier.
stop

(zorg dat je de relatie duielijk legt van de beweging naar het tekenen en van daaruit naar de formele som) Teken op drie verschillende manieren hoe je naar de 45 kunt springen.