koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Rekenen 20 Vanuit splitsen naar bewerkingen

 

Vanuit splitsen naar bewerkingen


literatuur
Literatuur

logorib
Rekenen
in beweging

KGR
Kinderen gaan
Rekenen

rib
Rekenen tot 100   

rib
Bewegen 

knop
Rekenen
tot 100

rekenkist
     Rekenkist   
Bewegend rekenen

Levende rekenrek:

Tien kinderen staan op een rij.Er wordt een opening in de rij gemaakt. De kinderen verwoorden welke aantallen er staan.

Op allerlei manieren kan op deze manier bewegend/handelend uiting gegeven worden aan het splitsen/ overgaand naar de getallenlijn (rekenrek).

Levende twintigsnoer

Door de getallenlijn (van kinderen) in beweging te brengen (Schuiven als bij het 20- of 100snoer) kunnen allerlei splitsingen onder de 20 in beeld gebracht worden.

 

 

 

 

Overige activiteiten

In de klas kan er gewerkt worden met gerichte verdeelopdrachten:
Verdeel deze tien kastanjes in twee groepjes en kijk op hoeveel manieren dat gaat.

 1. Vanuit een gesprek wordt er getekend hoe het verdeeld is.

  *In eerste instantie als 
  rekentekening.

  * Daarna weergegeven in 
  cijfersymbolen.

  *Vervolgens wordt het geheel
  gestructureerd naar
  verdeelkolommen.

 2. Ook wordt er gewerkt met rekensnoeren tot de 10/20 en het rekenrek.

 3. Op allerlei manieren wordt er gewerkt aan de verschillende modellen van optellen/aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
  Zie stencil: Modellen en Talrijk

 4. Steeds weer staat centraal dat de getekende situatie kan leiden naar een getalsmatige weergave maar dat omgekeerd een getalsmatige situatie een concrete verbergt.

rekenenverdieping
Rekenen tot 20
Stappen