koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Rekenen tot 20 Splitsen:

 


literatuur
Literatuur

logorib
Rekenen
in beweging

KGR
Kinderen gaan
Rekenen

rib
Rekenen tot 100   

rib
Bewegen 

knop
Rekenen
tot 100

rekenkist
     Rekenkist


   

Vanuit de beweging

In de zaal kunnen er allerlei spelletjes gedaan worden waaraan de kinderen het splitsen kunnen beleven.

Opdrachten als: “Verdeel de klas in drie groepjes.”

“Deel de klas op in drie gelijke groepjes.”

Ook spelletjes zoals beschreven in de syllabus rekenen tot 20

In deze spelen wordt de kwaliteit van de vier bewerkingen door het doen bij de kinderen beleefbaar.

 

Bewegend rekenen

film klik hier 8 is 19 min 11

film

film klik hier 16 is 10, plus 6

film

film klik hier Plus 3 min 1


film
film klik hier Nogmaals

film

5

Overige activiteiten

Aan de hand van rekenverhalen wordt het splitsen voor de kinderen beleefbaar gemaakt.

Deze rekenverhalen zorgen ervoor dat het geheel in context blijft en dat de kinderen niet te snel vervallen in de formele rekentaal, die voor vele kinderen erg verwarrend kan zijn. De verhalen en contexten zijn zodanig dat de kinderen geactiveerd worden zelf de oplossing en oplossingsstrategie aan te dragen.


Deze verhaalsommen kunnen worden uitgetekend zodat er tekeningen van de oplossingsmethoden ontstaan en vandaaruit symbolen.

Vanuit deze afbeeldingen en tekeningen worden allerlei modellen zichtbaar. In de rekenwerkschriften zijn allerlei situaties afgebeeld die een context kunnen vormen en waarin de kinderen dit kunnen oefenen.

Natuurlijk zijn telplaten hier ook aan de orde.
Aan de hand van deze handelingen kunnen in de klas allerlei Overige activiteiten rekengesprekken ontstaan waarin de kinderen vertellen over hun rekenhandelingen.

WAT heb je gedaan is hier de hoofdvraag.

 

2.Ook het splitsen van hoeveelheden is hier aan de orde vanuit het handelen.

  1. Ten eerste aan de eigen handen:
    Maak met twee handen 8.

  2. Ook allerlei materialen kunnen hiervoor dienen. Verdeel een groepje van 10 kastanjes. Zo kunnen de kinderen al handelend het gebied : Onder de tien, tot de tien en even later tot de 20 verkennen in het verdelen.

  3. Ook hier is het verwoorden een belangrijke zaak. ’Verdeel de 10 in twee groepjes” Een lln zegt bv “ Ik heb verdeeld in: groepjes van 5 en 5 of in 2 groepjes van 5 of in 2 gelijke groepjes van 5”.

    Nog steeds staat het handelende centraal.

  4. In de rekenwerkschriften is veel voorbeeldmateriaal te vinden.