koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Rekenen tot 10 20 100 Met eigen variaties getal op de open getallenlijn:

 


literatuur
Literatuur

logorib
Rekenen
in beweging

KGR
Kinderen gaan
Rekenen

rib
Rekenen tot 100   

rib
Bewegen 

knop
Rekenen
tot 100

rekenkist
     Rekenkist

   
Vanuit de beweging

Kinderen zoeken een eigen manier om naar het gewenste getal te komen.
Zij staan op de getallenlijn en er wordt hen gevraagd in sprongen naar het gewenste getal te springen.

 

    16

  1. Het ene kind zal in een rijvorm naar het getal gaan 5-10,15 en dan naar 16.

  2. Een ander naar de 10, dan 15 en vervolgens 16.

  3. Een derde naar de 20 en vier terug

  4. terwijl een vierde het gehele getal vanuit de kleine telrij bereikt.

Overige activiteiten

Het schatten van de plaats van een getal op een gelopen getallenlijn wordt geoefend.

Het tekenen van de sprongen op de getallenlijn wordt geoefend. Daarbij zal de leerkracht steeds de leerlingen uitdagen om eigen producties te maken en te verwoorden