koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Rekenen tot 10 20 100 Bewegen op de getallenlijn

 


literatuur
Literatuur

logorib
Rekenen
in beweging

KGR
Kinderen gaan
Rekenen

rib
Rekenen tot 100   

rib
Bewegen 

knop
Rekenen
tot 100

rekenkist
     Rekenkist

   


Vanuit de beweging

De weg naar het getal vinden.

Er wordt afgesproken dat de kinderen de grote telrij springen en de kleine telrij huppen.

Op deze manier wordt naar een getal op de open getallenlijn gesprongen.(Later kan ook een grote stap ingevoerd worden waarbij de kinderen dat zeggen wat de stap behelst.

Springen naar 38(kan ook 12 zijn in de eerste klas)

Ook sprongen vanuit andere getallen b.v. van 21- 31 is ook een sprong!

 

getallenlijn

Overige activiteiten

Het kunnen verdelen van tientallen en eenheden wordt geoefend. Dat kan omgezet worden in een tekening van het getal in de concrete situatie.

wolk

Ook de eierdoos is een voorbeeld Of als plaats op de getallenlijn.

knikkerzak

Het bepalen van de plaats op de getallenlijn (honderdsnoer, twintigsnoer ) wordt geoefend.

getallenlijn