koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Rekenen tot 100 1000 Handig rekenen :

 

Handig rekenenliteratuur
Literatuur

logorib
Rekenen
in beweging

KGR
Kinderen gaan
Rekenen

rib
Rekenen tot 100   

 

rib
Bewegen 

knop
Rekenen
tot 100

   

 

rekenkist
     Rekenkist

Vanuit de beweging

Op de rekenlijn, de open getallenlijn laten zien hoe je dat zou kunnen doen.

De kinderen laten de klas en de leerkracht zien hoe ze het probleem aan zouden kunnen pakken.

 

allerlei vormen om op de getallenlijn te bwegen in een som

 

Handig rekenen ontstaat vanuit ervaringen met allerlei strategieën Kinderen ontdekken ze vanuit het rekenen onder de 100..

Overige activiteiten

1. Gebruik maken van verwisselen (9 + 25 = 25 + 9).

2. Gebruik maken van de inverse relatie bij optellen en aftrekken (55+45= 100).

3. Gebruik maken van analogieën.

4. Gebruik maken van nabijge¬legen mooie getallen.

5. Gebruik maken van de associatieve eigenschap bij het optellen van meerdere getallen (125 + 38 + 42). Door eerst te kijken naar de getallen en een handige volgorde te kiezen bij het optellen, wordt het rekenen vergemakkelijkt.

6. Handig rekenen met vijfvouden

7. Aanvullen bij het aftrekken, door middel van doorrekenen of terugrekenen, waarbij het gaat om het bepalen van het verschil tussen twee getallen. Contexten waarbij geld moet worden teruggegeven, lenen zich daarvoor .

8. Compenseren bij optellen, waarbij de kinderen het 'teveel' van het ene getal verrekenen met het getal dat erbij opgeteld moet worden

9. Compenseren bij aftrekken, waarbij de kinderen beide getallen groter of kleiner maken om tot getallen te komen die ze handig kunnen aftrekken.