Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Menu deel:

 

Leerlijnen in vogelvlucht
vogel

Leerstofkaarten

Kinderen gaan rekenen interventies  
klklas1 klklas2 klas 1 klas 2 klas 3 klas 4 klas 5 klas 6
1. Gecijferdheid, getalbegrip
Rekenvoorwaarden  
  Getalbegrip/Getalbewustzijn (tellen)  
  Positioneren op de getallenlijn
2. Bewerkingen. Optellen en aftrekken
  Rekenen tot Rekenen tot Rekenen tot      
  10 20 100-1000      
3. Bewerkingen. Vermenigvuldigen en delen
  Kolomsgewijs rekenen
  Tafels en tafelrijen 1 t/m 12  
  Rekenen en bewegen  
  Het principe van vermenigvuldigen en delen
4. Meten

BegripsvormingOrientatie tijd/ plaats

 
Begindocument voor meten en maten
  Vormtekenen   Algebra
Werken met grafieken
5. Verhoudingen en procenten
  Breuken Kommagetallen Procenten
Verhoudingen
6. Schattend rekenen
  Schatten
klklas1 klklas2 klas 1 klas 2 klas 3 klas 4 klas 5 klas 6