Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
2f en 2s Getallen:

Referentieniveaus        Niveau 2f en 2s Getallen

A Notatie, taal en betekenis

- Uitspraak, schrijfwijze en betekenis van getallen, symbolen en relaties
- Wiskundetaal gebruiken

1F 2S
Paraat hebben Paraat hebben
 • Schrijfwijze negatieve getallen: -3C, -250m
 • Symbolen zoals < en > gebruiken
 • Gebruik van wortelteken, machten
 • Verschillende schrijfwijzen van getallen met elkaar vergelijken
Funcioneel gebruik Funcioneel gebruik
 • Getalnotaties met miljoen, miljard: Er zijn 60 miljard euromunten geslagen
 • Wetenschappelijke notatie rekenmachine gebruiken
weten waarom weten waarom
 • Getallen relateren aan situaties: ik loop ongeveer 4 km/u, Nederland heeft ongeveer 16 miljoen inwoners, 3576 AP is een postcode.
 

 

B Met elkaar in verband brengen

- Getallen en getalrelaties
- Structuur en samenhang

 

2F 2S
Paraat hebben Paraat hebben
 • Negatieve getallen plaatsen in getalsysteem
 • Soorten getallen, zoals priemgetallen, wortels als irrationale getallen enz.
 • Uitbreiding naar reele getallen
Funcioneel gebruik Funcioneel gebruik
 • Getallen met elkaar vergelijken, bijvoorbeeld met een getallenlijn: historische tijdlijn, 400 v. C - 2000 n. C
 • Situaties vertalen naar een bewerking: 350 blikjes nodig, ze zijn verpakt per 6.
 • Afronden op mooie getallen: 4862 m3 gas is ongeveer 5000 m3
 • Soorten getallen, zoals priemgetallen, wortels als irrationale getallen enz.
 • Uitbreiding naar reele getallen
weten waarom weten waarom
 • Binnen een situatie het resultaat van een berekening op juistheid controleren: Totaal betaald aan huur per jaar 43,683 euro, klopt dat we
 • Verband tussen breuken met getallen en met variabelen
 • Decimale getallen als tiendelige breuken

 

C Gebruiken

- Berekeningen uitvoeren met gehele getallen, breuken en decimale getallen

2F 2S
Paraat hebben Paraat hebben
 • Negatieve getallen in berekeningen gebruiken: 3 - 5 = 3 + -5 = -5 + 3
 • Haakjes gebruiken
 • Met een rekenmachine breuken, procenten, machten en wortels berekenen of benaderen als eindige decimale getallen
 • Rekenen met breuken
Funcioneel gebruik Funcioneel gebruik
 • Van een uitkomst
 • Resultaat van een berekening afronden in overeenstemming met de gegeven situatie
 • Rekenen in de wetenschappelijke notatie
weten waarom weten waarom
 • Bij berekeningen een passend rekenmodel of de rekenmachine kiezen
 • Berekeningen en redeneringen verifieren
 • Eigenschappen van bewerkingen
 • Correctheid van rekenkundige redeneringen verifieren