Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
1fe en 1s meten en meetkunde:

 

Referentieniveaus        Niveau 1f en 1s Meten/Meetkunde

A Notatie, taal en betekenis

- Maten voor lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht, temperatuur
- Tijd en geld
- Meetinstrumenten
- Schrijfwijze en betekenis van meetkundige symbolen en relaties

1F 1S
Paraat hebben Paraat hebben
 • Uitspraak en notatie van: (euro)bedragen; tijd (analoog en digitaal); kalender, datum (23-11-2007); lengte- oppervlakte – en inhoudsmaten; gewicht; temperatuur
 • Omtrek, oppervlakte en inhoud
 • Namen van enkele vlakke en ruimtelijke figuren, zoals rechthoek, vierkant, cirkel, kubus, bol
 • Veelgebruikte meetkundige begrippen zoals (rond, recht, vierkant, midden, horizontaal etc.)
 • Are, hectare
 • Ton (1000 kg)
 • Betekenis van voorvoegsels zoals milli-, centi-, kilo-
 • Standaard) oppervlaktematen km2, m2, dm2, cm2
  (Standaard) inhoudsmaten m3, dm3, cm3
Funcioneel gebruik Funcioneel gebruik
 • Meetinstrumenten aflezen en uitkomst noteren; liniaal, maatbeker, weegschaal, thermometer etc.
 • Verschillende tijdseenheden (uur, minuut, seconde; eeuw, jaar, maand)
 • Aantal standaard referentiematen gebruiken (‘een grote stap is ongeveer een meter’, in een standaard melkpak zit 1 liter)
 • Eenvoudige routebeschrijving (linksaf, rechtsaf)
 • Gegevens van meetinstrumenten interpreteren; 23,5 op een kilometerteller betekent.....
 • Aanduidingen op windroos (N, NO, O, ZO, Z, ZW, W, NW)
 • Alledaagse taal herkennen ('een kuub zand')
 • Een hectare is ongeveer 2 voetbalvelden
weten waarom weten waarom
 • Eigen referentiematen ontwikkelen, ('in 1 kg appels zitten ongeveer 5 appels')
 • Een vierkante meter hoeft geen vierkant te zijn
 • Betekenis van voorvoegsels zoals 'kubieke'
 • Oppervlakte- en inhoudsmaten relateren aan bijbehorende lengtematen
 • Redeneren welke maat in welke context past
 • Spiegelen in 2D en 3D
 • Redeneren over symmetrische figuren
 • Meetkundige patronen voortzetten (hoe weet je wat het volgende figuur uit de rij moet zijn)

 

B Met elkaar in verband brengen

Meetinstrumenten gebruiken
- Structuur en samenhang tussen maateenheden
- Verschillende representaties, 2D en 3D

 

1F 1S
Paraat hebben Paraat hebben
 • 1dm3 = 1 liter = 1000 ml
 • Een 2D representatie van een 3D object zoals foto, plattegrond, landkaart (incl. legenda), patroontekening
 • 1 m3 = 1000 liter
  1 km2 = 1000 000 m2 = 100 ha
Funcioneel gebruik Funcioneel gebruik
 • In betekenisvolle situaties samenhang tussen enkele (standaard)maten ( km - m; m - dm, cm, mm; l - dl, cl, ml; kg - g, mg)
 • Tijd (maanden, weken, dagen in een jaar, uren, minuten, seconden)
 • Afmetingen bepalen met behulp van afpassen, schaal, rekenen
 • Maten vergelijken en ordenen
 • Samenhang tussen (standaard)maten ook door terugrekenen, in complexere situaties en ook met decimale getallen: 'Is 1750 g meer of minder dan 1,7 kg?'
 • Samengestelde grootheden gebruiken en interpreteren, zoals km/u
 • Kiezen van de juiste maateenheid bij een situatie of berekening
weten waarom weten waarom
 • (lengte)maten en geld in verband brengen met decimale getallen: 1,65 m is 1 meter en 65 centimeter; € 1,65 is 1 euro en 65 eurocent
 • Decimale structuur van het metriek stelsel
 • Structuur en samenhang metrieke stelsel
 • Relatie tussen 3D ruimtelijke figuren en bijbehorende bouwplaten

 

C Gebruiken

- Meten
- Rekenen in de meetkundew

1F 1S
Paraat hebben Paraat hebben
 • Schattingen maken over afmetingen en hoeveelheden
 • Oppervlakte benaderen via rooster
 • Omtrek en oppervlakte berekenen van rechthoekige figuren
 • Routes beschrijven en lezen op een kaart met behulp van een rooster
 • Omtrek en oppervlakte bepalen/berekenen van figuren (ook niet rechthoekige) via (globaal) rekenen
Funcioneel gebruik Funcioneel gebruik
 • Veel voorkomende maateenheden omrekenen
 • Liniaal en andere veelvoorkomen meetinstrumenten gebruiken
 • Formules gebruiken bij berekenen van oppervlakte en inhoud van eenvoudige figuren
weten waarom weten waarom
 • Formules voor het berekenen van oppervlakte en inhoud verklaren
 • Beredeneren welke vergrotingsfactor nodig is om de ene (eenvoudige) figuur uit de andere te vormen
 • Verschillende omtrek mogelijk bij gelijkblijvende oppervlakte