Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Verhoudingen Menu

icon verhouding    Verhoudingen

 

Domein verhoudingen

 

 

 

 

Notatie

 

Paraat hebben

Functioneel gebruik

Weten waarom

 

 

 

Een vijfde deel van alle Nederlanders korter schrijven

Notatie van breuken (horizontale breukstreep), decimale getallen (kommagetal) en procenten (%) herkennen

 

3,5 is 3 en 5 tiende (in breuknotatie)

Taal van verhoudingen
(per, op, van de)

 

‘1 op de 4’ is 25% of ‘een kwart van’

Verhoudingen herkennen in verschillende dagelijkse situaties (recepten, snelheid, vergroten/verkleinen, schaal enz.)

 

Geheel is 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notatie

 

Paraat hebben

Functioneel gebruik

Weten waarom

Schrijfwijze× 260 of   

 

 

 

Formele schrijfwijze
1 : 100

Schaal

Relatieve vergelijking (term niet)

Verschillende schrijfwijzen (symbolen, woorden) met elkaar in verband brengen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met elkaar in verband brengen

 

Paraat hebben

Functioneel gebruik

Weten waarom

 

 

 

Eenvoudige relaties herkennen, bijvoorbeeld dat 50% nemen hetzelfde is als ‘de helft nemen’ of hetzelfde als ‘delen door 2’

Beschrijven van een deel van een geheel met een breuk

 

 

Breuken met noemer 2, 4, 10 omzetten in bijbehorende percentages

 

 

Eenvoudige verhoudingen in procenten omzetten
bijv. 40 op de 400

 

 

 

 

 

Met elkaar in verband brengen

 

Paraat hebben

Functioneel gebruik

Weten waarom

 

 

 

Procenten als decimale getallen (honderdsten)

Breuken en procenten in elkaar omzetten

Relatie tussen breuken, verhoudingen en percentages

Veel voorkomende omzettingen van percentages in breuken en omgekeerd

Breuken benaderen als eindige decimale getallen

Breuken omzetten in een kommagetal, eindig of oneindig aantal decimalen

 

Verhoudingen en breuken met een rekenmachine omzetten in een (afgerond) kommagetal

 

 

 

 

 

Gebruiken

 

Paraat hebben

Functioneel gebruik

Weten waarom

 

 

 

Rekenen met eenvoudige percentages (10%, 50%, ...)

Eenvoudige verhoudingsproblemen (met mooie getallen) oplossen

Eenvoudige verhoudingen met elkaar vergelijken: 1 op de 3 kinderen gaat deze vakantie naar het buitenland. Is dat meer of minder dan de helft?

 

Problemen oplossen waarin de relatie niet direct te leggen is:
6 pakken voor 18 euro, voor
5 pakken betaal je dan ...

 

 

 

 

 

Gebruiken

 

Paraat hebben

Functioneel gebruik

Weten waarom

 

 

 

Rekenen met percentages ook met moeilijker getallen en minder ‘mooie’ percentages (eventueel met de rekenmachine)

Gebruik dat ‘geheel’ 100% is

Vergroting als toepassing van verhoudingen

 

Ontbrekende afmeting bepalen van een foto die vergroot wordt

Bij procenten mag je niet zomaar optellen en aftrekken (10% erbij 10% eraf)

 

Rekenen met eenvoudige schaal

Betekenis van percentages boven de 100

 

 

Relatieve grootte: de helft van iets kan minder zijn dan een kwart van iets anders