Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Verbanden Menu:

 

 

 

 

Domein Verbanden

 

 

 

 

Notatie

A Notatie, taal en betekenis
- Analyseren en interpreteren van informatie uit tabellen, grafische voorstellingen en beschrijvingen
- Veel voorkomende diagrammen en grafieken

 

  Paraat hebben

  Functioneel gebruik

  Weten waarom

 

 

 

 

Informatie uit veel voorkomende tabellen aflezen zoals dienstregeling, lesrooster

Eenvoudige globale grafieken en diagrammen (beschrijving van een situatie) lezen en interpreteren Uit beschrijving in woorden eenvoudig patroon herkennen

 

Eenvoudige legenda
  •  

 

 

 

 

Notatie

 

  Paraat hebben

  Functioneel gebruik

  Weten waarom

 

 

 

Legenda

Trend in gegevens onderkennen

Grafiek in de betekenis van ‘grafische voorstelling’

Assenstelsel

Staafdiagram, cirkeldiagram  

 

 

 

 

Met elkaar in verband brengen
B Met elkaar in verband brengen
- Getallen en getalrelaties
- Structuur en samenhang

.

 

  Paraat hebben

  Functioneel gebruik

  Weten waarom

 

 

 

Eenvoudige tabel gebruiken om informatie uit een situatiebeschrijving te ordenen Eenvoudige patronen (vanuit situatie) beschrijven in woorden, bijvoorbeeld:
vogels vliegen in V-vorm. “Er komen er steeds 2 bij.”
Informatie op veel verschillende manieren kan worden geordend en weergegeven

 

 

 

 

Met elkaar in verband brengen

 

  Paraat hebben

  Functioneel gebruik

  Weten waarom

 

 

 

Eenvoudige tabellen en diagrammen opstellen op basis van een beschrijving in woorden Conclusies trekken door gegevens uit verschillende informatiebronnen met elkaar in verband te brengen (alleen in eenvoudige gevallen) Keuze om informatie te ordenen door middel van tabel, grafiek, diagram
Globale grafiek tekenen op basis van een beschrijving in woorden, bijvoorbeeld: tijd-afstand grafiek    
Eenvoudige patronen in rijen getallen en figuren herkennen en voortzetten:
1 – 3 – 5 – 7 - .......
100 – 93 – 86 – 79 – .....
   
Stippatronen

 

 

 

                 Gebruiken
C Gebruiken
- Tabellen, diagrammen en grafiekengebruiken bij het oplossen van problemen
- Rekenvaardigheden gebruiken

.

 

  Paraat hebben

  Functioneel gebruik

  Weten waarom

 

 

 

  -Punten in een assenstelsel plaatsen en coördinaten aflezen (alleen positieve getallen)  
Eenvoudig staafdiagram maken op basis van gegevens Kwantitatieve informatie uit tabellen en grafieken gebruiken om eenvoudige berekeningen uit te voeren en conclusies te trekken, bijvoorbeeld:
In welk jaar is het aantal auto’s verdubbeld t.o.v. het jaar daarvoor?
 

 

 

 

 

Gebruiken

 

  Paraat hebben

  Functioneel gebruik

  Weten waarom

 

 

 

    -Op basis van een grafiek of diagram conclusies trekken over een situatie
Berekeningen uitvoeren op basis van informatie uit tabellen, grafieken en diagrammen Globale grafieken vergelijken, bijvoorbeeld: wie is het eerst bij de finish? Op basis van een grafiek of diagram voorspellingen doen over een toekomstige situatie