Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Verbanden

Menu verbanden gebruik

 

 

 

 

Domein Verbanden

 

 

 

 

                 Gebruiken

 

  Paraat hebben

  Functioneel gebruik

  Weten waarom

 

 

 

  -Punten in een assenstelsel plaatsen en coördinaten aflezen (alleen positieve getallen)  
Eenvoudig staafdiagram maken op basis van gegevens Kwantitatieve informatie uit tabellen en grafieken gebruiken om eenvoudige berekeningen uit te voeren en conclusies te trekken, bijvoorbeeld:
In welk jaar is het aantal auto’s verdubbeld t.o.v. het jaar daarvoor?
 

 

 

 

 

Gebruiken

 

  Paraat hebben

  Functioneel gebruik

  Weten waarom

 

 

 

    -Op basis van een grafiek of diagram conclusies trekken over een situatie
Berekeningen uitvoeren op basis van informatie uit tabellen, grafieken en diagrammen Globale grafieken vergelijken, bijvoorbeeld: wie is het eerst bij de finish? Op basis van een grafiek of diagram voorspellingen doen over een toekomstige situatie