Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Verbanden Gebruiken:

C. Gebruiken

Tabellen, diagrammen en grafieken gebruiken bij het oplossen van problemen - Rekenvaardigheden gebruiken

1-streef

 

Toelichting en voorbeelden bij 1-streef

Functioneel gebruiken

 

Functioneel gebruiken

  • Punten in een assenstelsel plaatsen en co√∂rdinaten aflezen (alleen positieve getallen)

 

Punten in een assenstelsel plaatsen en coördinaten aflezen (alleen positieve getallen).

  • Kijk in het rooster. (Uit: Wereld in getallen)

    Je ziet de punten A tot en met F getekend.
    - Punt A ligt op (0,5). Schrijf ook de andere punten op.
    - Teken nu zelf punt G (6,5), H (8,3), I (8,5), J (6,3) en K (4,4). - Trek nu een lijntje door deze punten. Begin bij punt C en dan naar G.

 

Overgenomen uit: Concretisering referentieniveaus rekenen 1F/1S  SLO