Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Verbanden Gebruiken:

C. Gebruiken

Tabellen, diagrammen en grafieken gebruiken bij het oplossen van problemen - Rekenvaardigheden gebruiken

1-fundament

Toelichting en voorbeelden bij 1-fundament

Toelichting en voorbeelden bij 1-streef

Functioneel gebruiken

Functioneel gebruiken

Functioneel gebruiken

 • Kwantitatieve informatie uit tabellen en grafieken gebruiken om eenvoudige berekeningen uit te voeren en conclusies te trekken, bijvoorbeeld:
  In welk jaar is het aantal auto’s verdubbeld t.o.v. het jaar daarvoor?

Kwantitatieve informatie uit tabellen en grafieken gebruiken om eenvoudige berekeningen uit te voeren en conclusies te trekken.

 • Basisschool De Windroos. (Uit: Alles telt)

  - In groep 8 zitten meer jongens dan meisjes, hoeveel meer?
  - In groep 5 zitten meer kinderen dan in groep 8. Hoeveel meer?
  - Hoeveel kinderen zitten in de gehele bovenbouw (groep 6,7 en 8)?
  - Heeft de Windroos dit jaar meer jongens of meer meisjes?

Kwantitatieve informatie uit tabellen en grafieken gebruiken om eenvoudige berekeningen uit te voeren en conclusies te trekken.

 • Kijk naar de grafiek. (Uit: Pluspunt)

  - Hoeveel graden is het verschil tussen de laagste en de hoogste temperatuur deze week?
  - Hoeveel graden is het verschil op zaterdag, tussen de laagste en de hoogste temperatuur?
  - Op welke dag zie je het grootste temperatuurverschil?
  - Hoort deze grafiek bij een week in de zomer, de winter, de herfst of het voorjaar? Waarom denk je dat?

 

 

Overgenomen uit: Concretisering referentieniveaus rekenen 1F/1S  SLO