Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Referentieniveaus Menu meetkunde verband:

Menu meten en meetkunde

 

Met elkaar in verband brengen

 

Paraat hebben

Functioneel gebruik

Weten waarom

 

 

 

1 dm3 = 1 liter = 1000 ml

In betekenisvolle situaties samenhang tussen enkele (standaard)maten
- km
m
- m
dm, cm, mm
- l
dl, cl, ml
- kg
g mg

(Lengte)maten en geld in verband brengen met decimale getallen:
- 1,65 m is 1 meter en
65 centimeter
- € 1,65 is 1 euro en
65 eurocent

Een 2D representatie van een 3D object zoals foto, plattegrond, landkaart (incl. legenda), patroontekening

Tijd (maanden, weken, dagen in een  jaar, uren, minuten, seconden)

 

 

Afmetingen bepalen met behulp van afpassen, schaal, rekenen

 

 

Maten vergelijken en ordenen

 

 

 

 

 

 

Met elkaar in verband brengen

 

Paraat hebben

Functioneel gebruik

Weten waarom

 

 

 

1 m3 = 1000 liter

Samenhang tussen (standaard)maten ook door terugrekenen, in complexere situaties en ook met decimale getallen
‘Is 1750 g meer of minder dan 1,7kg?’

Decimale structuur van het metriek stelsel

1 km2 = 1000.000 m2 = 100 ha

Samengestelde grootheden gebruiken en interpreteren, zoals km/u

Structuur en samenhang metrieke stelsel

 

Kiezen van de juiste maateenheid bij een situatie of berekening

Relatie tussen 3D ruimtelijke figuren en bijbehorende bouwplaten

 

 

 

 

 

 

Gebruiken

 

Paraat hebben

Functioneel gebruik

Weten waarom

 

 

 

Schattingen maken over afmetingen en hoeveelheden

 

Veel voorkomende maateenheden omrekenen

 

Oppervlakte benaderen via rooster

Liniaal en andere veel voorkomen meetinstrumenten gebruiken

 

 

Omtrek en oppervlakte berekenen van rechthoekige figuren

 

 

Routes beschrijven en lezen op een kaart met behulp van een rooster

 

 

 

 

 

 

 

Gebruiken

 

Paraat hebben

Functioneel gebruik

Weten waarom

 

 

 

Omtrek en oppervlakte bepalen/berekenen van figuren (ook niet rechthoekige) via (globaal) rekenen

 

Formules gebruiken bij berekenen van oppervlakte en inhoud van eenvoudige figuren

Formules voor het berekenen van oppervlakte en inhoud verklaren

 

 

Beredeneren welke vergrotingsfactor nodig is om de ene (eenvoudige) figuur uit de andere te vormen

 

 

Verschillende omtrek mogelijk bij gelijkblijvende oppervlakte