Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Getallen Notatie:

      Getallen

A Notatie, taal en betekenis
Uitspraak, schrijfwijze en betekenis van getallen, symbolen en relaties, Wiskundetaal gebruiken

1-fundament

Toelichting en voorbeelden bij 1-fundament

Toelichting en voorbeelden bij 1-streef

Paraat hebben

Paraat hebben

Paraat hebben

  • 5 Teller, noemer, breukstreep

Kennen van de begrippen 'teller', 'noemer' en 'breukstreep' en deze taal kunnen gebruiken bij het omgaan met breuken.

  • In de krant staat: 'tweevijfde van de kinderen van de basisschool is op vakantie naar het buitenland geweest'.
    Hoe schrijf je tweevijfde als breuk met een breukstreep?
  •  reep chocolade. Wat is de teller in de breuk? Wat is de noemer?

 

Kennen van de begrippen 'teller', 'noemer' en 'breukstreep' en deze taal kunnen gebruiken bij het werken met breuken.

  • Wat betekenen 'teller' en 'noemer'? (Uit: Wereld in getallen)
    Het gaat hier niet om de inhoud van het voorbeeld, maar om het feit dat kinderen actief de begrippen 'teller' en 'noemer' moeten kennen en gebruiken.

 

 

          Overgenomen uit: Concretisering referentieniveaus rekenen 1F/1S  SLO