Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Getallen Gebruiken:

      Getallen

B Gebruiken
Memoriseren, hoofdrekenen, hoofdbewerkigen, bewerkingen met breuken, berekeningen uitvoeren, rekenmachine

1-fundament

Toelichting en voorbeelden bij 1-fundament

Toelichting en voorbeelden bij 1-streef

Paraat hebben

Paraat hebben

Paraat hebben

 • 37 Vergelijken en ordenen van de grootte van eenvoudige breuken en deze in betekenisvolle situaties op de getallenlijn plaatsen:
   liter is minder dan  liter

Stambreuken en elementaire breuken kunnen vergelijken en ordenen en deze in betekenisvolle situaties op de getallenlijn plaatsen.

 • Wat is groter/meer,    taart of  taart?
 • Is  kg meer of minder dan   kg?
 • Wat is meer:   liter melk of   liter melk?
 • Waar ligt 1  op de getallenlijn van 1 tot 2 (liter)?
 • Welke breuk hoort erbij? (Uit: Rekenrijk)
  Beschrijving: Brk_RR_7a3
 • Meer, minder of evenveel? (Uit: Rekenrijk)
  Beschrijving: C:\Users\a.noteboom\Desktop\2010\Kennisbank 2010\volledige versie plaatjes kennisbank\Kennisbank Breuken\Brk_RR_7a2.jpg

 

Op het niveau van 1-streef moeten kinderen niet alleen eenvoudige breuken in contextsituaties kunnen ordenen, vergelijken en op een getallenlijn kunnen plaatsen, maar ook moeilijker breuken, in contexten en kaal kunnen vergelijken, ordenen en plaatsen op de getallenlijn, ook via standaardprocedures.

Zie hiervoor het streefdoel met de toelichting en voorbeelden onder 1-streef, paraat hebben:
'- vergelijken, ook via standaardprocedures en met moeilijker breuken'.

 

 

 Overgenomen uit: Concretisering referentieniveaus rekenen 1F/1S  SLO