Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Getallen Gebruiken:

      Getallen

B Gebruiken
Memoriseren, hoofdrekenen, hoofdbewerkigen, bewerkingen met breuken, berekeningen uitvoeren, rekenmachine

1-fundament

Toelichting en voorbeelden bij 1-fundament

Toelichting en voorbeelden bij 1-streef

Paraat hebben

Paraat hebben

Paraat hebben

 • 36 Getallen met maximaal drie cijfers delen door een getal met maximaal 2 cijfers, al dan niet met een rest:
  132 : 16 =

Kunnen delen van getallen met maximaal drie cijfers door een getal met maximaal 2 cijfers, al dan niet met een rest in kale delingen en in eenvoudige toepassingssituaties.
(Procedures kunnen zijn: opvermenigvuldigen, de verdeeleigenschap, een vorm van kolomsgewijs delen of cijferend delen.)
Hierbij zijn notaties op papier toegestaan.

 • 132 : 6 =
  132 : 16 =
 • De 435 leerlingen van basisschool Landweert moeten voor de sportdag in 8 gelijke groepen worden verdeeld.
  Hoeveel leerlingen zijn dat per groep? Leerlingen die overblijven, mogen helpen bij de gymtoestellen.
  Hoeveel leerlingen zijn dat?
  Zijn dat er genoeg om te helpen denk je?
 • Schrijf de antwoorden op. (Uit: Wereld in getallen)
  Beschrijving: Bew_VD-1000_WG_6a04
 • Delen. (Uit: Wis en reken)Beschrijving: Bew_vd1000_WR_7a04
 • Delen met rest. (Uit: Alles telt)

Kunnen delen met grotere getallen, al dan niet met een rest in kale delingen en in toepassingssituaties*.
(Procedures kunnen zijn: opvermenigvuldigen, de verdeeleigenschap, een vorm van kolomsgewijs delen of cijferend delen.)
Hierbij zijn notaties op papier toegestaan.

* Zie ook toelichting en voorbeelden onder 1-streef: C: Gebruiken; Paraat hebben:
- Standaardprocedures gebruiken, ook met getallen boven de
1000 met complexere decimale getallen in complexere situaties

 • 525 : 15; 325 : 13; 2665 : 31

 

 

 

 

 • Hoeveel schoolgidsen? (Uit: Pluspunt)
  Beschrijving: Bew_vd+1000_PP_7a01
 • Delen. (Uit: Pluspunt)
  Beschrijving: C:\Users\a.noteboom\Desktop\2010\Kennisbank 2010\volledige versie plaatjes kennisbank\Kennisbank Bewerkingen\Bewerkingen V en D\Bewerkingen V en D boven 1000\Bewerkingen V en D hele getallengebied groep 7 en 8\Bew_vd+1000_PP_7a05.jpg
 • Delen. (Uit: Alles telt)Beschrijving: C:\Users\a.noteboom\Desktop\2010\Kennisbank 2010\volledige versie plaatjes kennisbank\Kennisbank Bewerkingen\Bewerkingen V en D\Bewerkingen V en D boven 1000\Bewerkingen V en D hele getallengebied groep 7 en 8\Bew_vd+1000_AT_7b05.jpg

 

 

 Overgenomen uit: Concretisering referentieniveaus rekenen 1F/1S  SLO